Viljestyrka som en motor för att gå ner i vikt

Du har säkert hört uttrycket att “allt som krävs för att gå ner i vikt är viljestyrke”. Men som vi ska diskutera i det här inlägget är det en sanning med modifikation. Som vi gjort gällande i ett tidigare inlägg är det viktigt att du personligen känner dig motiverad när du ska gå ner i vikt. Du ska inte göra
det för någon annans skull. Dock finns det en gräns att sätta mellan vikten av att vara motiverad å ena sidan, och tron på den allsmäktiga viljestyrkan som det enda som är viktigt när du ska gå ner i vikt, å den andra.

Det jag vill understryka här är att det finns en risk med en alltför vidsträckt tro på viljestyrkan om den inte kombineras med intelligenta aktiviteter för övrigt. Vi kan ta det här med att svälta sig själv som ett slags vedertagen bantningsmetoder som fungerar. Vilket i princip innebär att du med din viljestyrka som motor avstår från att äta.

Men är detta ett önskvärt beteende? Är detta verkligen en bantningsmetod som fungerar?
Nej, givetvis inte. Dels för att svält och extrembantning är det sämsta som finns för att gå ner i vikt på ett beständigt och hälsosamt sätt, dels för att det är en kamp du inte kan vinna oavsett vilken slags viljestyrka du begåvats med. Jag menar, om du avhåller dig från att äta så kommer du
att gå ner i vikt, men du kommer att dö efter ett tag.

Poängen här är alltså att även om motivation och viljestyrka är viktigt när du vill gå ner i vikt, så är det minst lika viktigt att gå ner i vikt på ett intelligent och balanserat sätt. Ska du använda din viljestyrka i detta avseende, så är det bättre att fokusera den på att utbilda dig själv inom kost och näring, motion och träning, kropp och hälsa. På så vis skapar du goda förutsättningar för en viktminskning där du jobbar tillsammans med din viljestyrka och kropp, istället för att jobba mot den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *