Varför gå ner i vikt? Insikter som en motor för att komma i form!

Att gå ner i vikt på ett effektivt och varaktigt sätt handlar till stor del om att komma till insikt genom att förkovra sig i nyttan med fysisk aktivitet
och fördelarna med att äta rätt slags kost. Ett viktigt steg på vägen mot förändring är att primärt ställa dig själv ett par frågor och kartlägga behovet av dessa frågor. Exempelvis:

  • Hur mycket kommer jag att behöva motionera för att gå ner i vikt?
  • Vilka positiva effekter förutom viktminskning kommer mina framtida ansträngningar att leda till?
  • Vilka är de främsta hindrena för att lyckas gå ner i vikt på rätt sätt?

Att ta reda på din nuvarande grad av exempelvis fysisk aktivitet kan vara viktigt för att komma till insikt om vilka förändringar du behöver göra. Poängen är att det kan vara svårt att förändra något som man inte har någon kännedom om. Därför är det essentiellt att först komma till insikt, innan du påbörjar själva förändringsprocessen.

För att vidare förkovra dig och komma till insikt med dina vanor kan du till exempel:

  • Läsa tidningar och böcker i ämnet.
  • Läsa mer om kost och hälsa och vikt på liknande hemsidor som denna.
  • Räkna ut din BMI
  • För dagbok över din träning och din kost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *