Socialt stöd är viktigt

En nyckelfaktor till att lyckas med sin viktminskning, är att få socialt stöd. Rätt slags socialt stöd höjer motivationen och att till exempel ha en person att motionera tillsammans med kan dessutom ge den där lilla extra kicken för att gå ner i vikt. Sedan finns det omständigheter och saker i det sociala som inte går att planera eller undvika. Ibland inträffar sådant som omkullkastar dina planer. Det kan vara en förändring på jobbet, en sjukdom i familjen eller något annat som kräver uppmärksamhet och energi. Men det är också i dylika situationer som det krävs att du har ett socialt stöd för din väg mot en mer hälsosam vikt.

Ett socialt stöd måste inte innebära en person som står och skriker uppmuntrande imperativ när du tränar eller någon som drar upp dig ur sängen på morgonen och kör dig till gymmet. Lika viktigt är det med personer som du bara kan prata med, och som kan ge dig stötting och inspiration. Tänk dock på att alla relationer någonstans bygger på ömsesidighet, inga människor existerar enbart för din skull; du behöver också ge något i utbyte mot det stöd du får och undvika att bara tjata på om din strävan efter att gå ner vikt.

Något av det viktigaste sociala stödet du kan få för att gå ner i vikt är att dina nya vanor accepteras och passar in i din sociala sfär utan att du ska behöva känna dig utanför. Det kan tyckas harmlöst att få gliringar för sin nya, nyttiga kost, och att man tacker nej till starkölen, men det måste vara balans även i detta, i form av peppning. Det är viktigt att få din omgivning att förstå att din viktminskning är allvarligt menad, att det handlar om din hälsa och din kropp, och att det är ett projekt som du tar på största allvar.

Förebilder, motivatorer och trygghet, 3 viktiga faktorer

Att ha goda förebilder kan stärka dig på vägen mot att gå ner i vikt snabbt. Och nu avser jag inte trådsmala fotomodeller eller elitidrottare. Lämpliga förebilder är snarare personer som du har något gemensamt med och som har gått igenom ungefär samma sak som du föresatt dig att uppnå. En bra förebild kan exempelvis stå som ett bevis för att svåra mål att fullt möjliga att uppnå, men också förmedla information och tekniker som underlättar din viktminskning. En bra förebild kan också finna där för att stötta och peppa dig när det känns tungt.

Att hitta sunda och balanserade motivatorer när du ska tappa i vikt kan underlätta processen och leda till positiva resultat. Personligen tycker jag inte om motivatorer som innebär att få “frossa i mat” eller liknande dumheter, eftersom detta inte är någon belöning, utan snarare ett straff och ett beteende som du ska lägga åt sidan. Man ska med andra ord inte belöna ett lyckat resultat med en “misslyckad” aktivitet. Ingen skulle till exempel komma på tanken att belöna en bankrånare som inte rånat banken på fler månader med att …ja, få tillåtelse att råna banken. Kanske inte världens bästa liknelse, men du förstår säkert vad jag menar.

En annan viktig faktor för lyckad viktminskning är att skapa miljöer och sammanhang som du kan verka i samtidigt som du känner dig trygg och väl till mods. Jag har träffat många människor som avskyr hela miljön på gymmet, som tycker att de känner sig “löjliga” och “ut-tittade” när de tränar, men som likväl
har som plan att “tvinga sig” till gymmet. Jag tycker inte att det är en bra idé. Idag finns det så mycket olika träningsformer och motionsalternativ att välja mellan, att du aldrig ska behöva motionera på ett sätt som känns i grunden otryggt. Hitta något som känns kul istället, och som passar din personlighet.

Varför gå ner i vikt? Insikter som en motor för att komma i form!

Att gå ner i vikt på ett effektivt och varaktigt sätt handlar till stor del om att komma till insikt genom att förkovra sig i nyttan med fysisk aktivitet
och fördelarna med att äta rätt slags kost. Ett viktigt steg på vägen mot förändring är att primärt ställa dig själv ett par frågor och kartlägga behovet av dessa frågor. Exempelvis:

  • Hur mycket kommer jag att behöva motionera för att gå ner i vikt?
  • Vilka positiva effekter förutom viktminskning kommer mina framtida ansträngningar att leda till?
  • Vilka är de främsta hindrena för att lyckas gå ner i vikt på rätt sätt?

Att ta reda på din nuvarande grad av exempelvis fysisk aktivitet kan vara viktigt för att komma till insikt om vilka förändringar du behöver göra. Poängen är att det kan vara svårt att förändra något som man inte har någon kännedom om. Därför är det essentiellt att först komma till insikt, innan du påbörjar själva förändringsprocessen.

För att vidare förkovra dig och komma till insikt med dina vanor kan du till exempel:

  • Läsa tidningar och böcker i ämnet.
  • Läsa mer om kost och hälsa och vikt på liknande hemsidor som denna.
  • Räkna ut din BMI
  • För dagbok över din träning och din kost.

Viljestyrka som en motor för att gå ner i vikt

Du har säkert hört uttrycket att “allt som krävs för att gå ner i vikt är viljestyrke”. Men som vi ska diskutera i det här inlägget är det en sanning med modifikation. Som vi gjort gällande i ett tidigare inlägg är det viktigt att du personligen känner dig motiverad när du ska gå ner i vikt. Du ska inte göra
det för någon annans skull. Dock finns det en gräns att sätta mellan vikten av att vara motiverad å ena sidan, och tron på den allsmäktiga viljestyrkan som det enda som är viktigt när du ska gå ner i vikt, å den andra.

Det jag vill understryka här är att det finns en risk med en alltför vidsträckt tro på viljestyrkan om den inte kombineras med intelligenta aktiviteter för övrigt. Vi kan ta det här med att svälta sig själv som ett slags vedertagen bantningsmetoder som fungerar. Vilket i princip innebär att du med din viljestyrka som motor avstår från att äta.

Men är detta ett önskvärt beteende? Är detta verkligen en bantningsmetod som fungerar?
Nej, givetvis inte. Dels för att svält och extrembantning är det sämsta som finns för att gå ner i vikt på ett beständigt och hälsosamt sätt, dels för att det är en kamp du inte kan vinna oavsett vilken slags viljestyrka du begåvats med. Jag menar, om du avhåller dig från att äta så kommer du
att gå ner i vikt, men du kommer att dö efter ett tag.

Poängen här är alltså att även om motivation och viljestyrka är viktigt när du vill gå ner i vikt, så är det minst lika viktigt att gå ner i vikt på ett intelligent och balanserat sätt. Ska du använda din viljestyrka i detta avseende, så är det bättre att fokusera den på att utbilda dig själv inom kost och näring, motion och träning, kropp och hälsa. På så vis skapar du goda förutsättningar för en viktminskning där du jobbar tillsammans med din viljestyrka och kropp, istället för att jobba mot den.

Sann inre motivation – nyckeln till beständig viktminskning

En viktig förutsättning för att gå ner i vikt är att vara motiverad, eller för att använda ett mer kontemporärt uttryck: att känna sig “pepp”. Att vara motiverad är själva motorn och drivkraften för att påbörja och bibehålla en viktminskning. Men, som du säkert vet, är motivation en nyckfull känsla och kan förändras från en dag till en annan. Man kan till exempel känna ett starkt sug efter att ta en promenad när det är fint väder, men när det regner och blåser försvinner även motivationen med vinden. Den viktigaste och mest fundamentala motivationen är din sanna, inre vilja att verkligen förändra din rådande situation, och att uppnå viktiga mål i livet. Din motivation kommer att vara mycket mindre och sämre och den hämtar näring från skuldkänslor, eller ännu värre: om den är påtvingad av någon annan. Målet att gå ner i vikt ska vara ditt först och främst. Visst kan det vara positivt även för andra människor i din omgivning, men beslutet måste komma från dig.

Lagom är bäst

Att gå ner i vikt, men också att förbättra sin hälsa, handlar om att skapa balanserande förändringar i livet. Bantning, extrema förändringsförsök och allsköns bantningspiller, är aldrig något som kommer att ge positiva resultat på lång sikt. När det gäller förändring av kost-och motionsvanor brukar experter alltid poängtera måttlighet och balans som ett slags riktlinje. Med andra ord: att lyckas med en beteendeförändring, och att gå ner i vikt på ett sätt som främjar din kropp, handlar om att genomföra balanserade och realistiska förändringar som du kan upprätthålla i din vardag. Detta är nyckeln till allt, och en viktig sak att förstå om du vill lyckas. Du måste genomföra grundläggande förändringar, allt annat är bara falska förhoppningar och felsteg.

Det finns inget bra med att bli fanatiskt. Sätt alltid realistiska mål, och prioritera din hälsa. Att vara smal är inte alltid detsamma som att må bra eller vara hälsosam. En överviktig person med god kondition löper exempelvis mindre risk att utveckla typ-2 diabetes eller att dö i en hjärtinfarkt än en normalviktig person med dålig kondition.

Att gå ner vikt är heller inte bra eller nödvändigt för alla. För människor med anorexi eller ett BMI under 18-19 kan ytterligare viktminskning vara direkt skadligt för hälsan. En viss mängd kroppsfett måste vi alla ha för att må bra. Trådsmala fotomodellskroppar är verkligen inte några bra ideal ur hälsosynpunkt och ingår snarare i en sjukt kroppsfixerad kultur, än i en intelligent och hälsosam. Därför, återigen: sträva alltid efter en balans och en kropp som mår bra, och en vardag där sund mat och frekvent motion blivit en rutin du har lätt att följa.

Magnesium

Om Magnesium:
Finns i: Gröna grönsaker, i huvudsak oraffinerat spannmål och grönsaker, jordnötter och fullkornsbröd. Magnesium behövs för bildandet av flera av kroppens enzymer som frigör energin i maten. Viktigt för nervsystemet och musklernas rörelser samt för bildandet av ett friskt skelett och friska tänder.

Du kan läsa mer om Magnesium på den här sidan.

Fysisk aktivitet för att gå ner i vikt

Fysisk aktivitet är den rutin eller livstilsvana som förutom maten du äter (“kosthållning”) och rökning påverkar din hälsa mest – inte minst din vikt. Denna aktivitet är också något upp till varje människa att styra, och för dig som individ gäller det helt enkelt att hitta en fysisk aktivitet som du tycker är rolig.

Den moderna människans livsföring, med allt mindre daglig fysisk aktivitet (de allra flesta jobbar idag stillasittande framför en dator), visar gång på gång i undersökningar leda till en mängd allvarliga sjukdomar såsom cancer, depression och kraftig övervikt. Och tyvärr har inte de senaste tidens gym-och motionsvåg vägt upp för våra stillasittande liv – och förmodligen är detta en av anledningarna till att du just nu siktar på att gå ner i vikt.

Att ta bilen till gymmet två gånger i veckan för att sedan krämma livet ur motionscykeln är förvisso bättre än ingenting, men ändå inte tillräckligt för att hålla övervikten borta. Och i kombination med dålig kost kommer det knappast att leda till en beständig viktminskning.

Alldeles oavsett om du är kort eller lång, ung eller gammal, man eller kvinna, så finns det stora hälsovinster att göra på att skapa en vardagsrutin för motion. Och det måste inte vara tråkigt. Snarare handlar det om att hitta en form av fysisk aktivitet som du tycker om. Siktar du på att gå ner i vikt så är det extra viktigt att så snabbt som möjligt komma igång och få upp flåset. Förutom att gå ner i vikt, bränna fett och bli en gladare, piggare människa kan fysisk aktivitet:

  • Förbättra ditt humör och göra stress lättare att hantera
  • Minska oro och förbättra din sömn
  • Förebygga depression och stärka din självkänsla

Fundamenta 2

I vårt förra inlägg pekade vi ut vikten, bokstavligen, av att få ordning på kosten när du vill gå ner i vikt. Den här gången tänkte vi diskutera en annan grundpelare för effektiv viktnedång, nämligen motionen. Att röra på sittfläsket, och skapa en kropp som bränner fett istället för lagrar fett, är minst lika viktigt som att äta rätt slags kost. Och detta är, vågar vi påstå, viktminskningens två fundamenta: att äta rätt och att röra på dig. Kost och motion. Mat och träning.

Det är ingen överdrift att påstå att du kommer att gå ner i vikt snabbare om du får båda dessa fundamenta att fungera i din vardag. Anledningen att vi skriver “i din vardag” är för att många bantare gör tvärtom. De svälter sig själva under ett par dagar, och tappar visserligen i vikt under denna kort period, men så fort denna hätska, fanatiska bantningskur är över, så återkommer kilona. Många gånger går man till och med upp mer i vikt, än vad man vägde tiden före bantningskuren. Detta kallas för “jojo-effekten”, eftersom vikten går och upp ner som en jo-jo. Det många inte vet är att detta slags sätt att banta på är ytterst kontraproduktivt på lång sikt. Du har säkerhet hört uttrycket att “muskler bränner fett”.

Att ju mer muskler du har, desto mer fett bränner också din kropp i viloläge. När du “hårdbantar” och svälter dig själv så kommer din kropp att ställa in sig i svältläge, vilket innebär att den sparar på fettet och tar vikten från musklerna. Och för varje gång du bantar på detta sätt, så får du mindre och mindre muskler; vilket gör att din naturliga fettförbränning minskar med varje diet. Till slut, om du håller på att banta såhär flera gånger om året, så kommer din kropp att vara naturligt usel på att bränna fett, men väldigt flink på att ställa om till svältläge och bränna muskler. Du kan läsa mer om muskler och bränna fett här.

Ser du det idiotiska med detta? Jag hoppas det. Och jag hoppas att du bannlyser alla dylika bantningsmetoder för alla framtid!

Istället ska du satsa på att bygga en kropp som är duktig på att bränna fett både när du tränar och när du vilar. En kropp med stor andel muskler i relation till fettmängd. Nu innebär detta inte att du måste bli någon kroppbyggare. Snarare om att du ska börja motionera ett par gånger i veckan, och hitta en träningsform som passar din personlighet. Tro mig, det finns ett sätt att träna på även för dig! Påbörja denna process redan idag, och skapa goda förutsättningar för att gå ner i vikt på ett beständigt sätt.