Förebilder, motivatorer och trygghet, 3 viktiga faktorer

Att ha goda förebilder kan stärka dig på vägen mot att gå ner i vikt snabbt. Och nu avser jag inte trådsmala fotomodeller eller elitidrottare. Lämpliga förebilder är snarare personer som du har något gemensamt med och som har gått igenom ungefär samma sak som du föresatt dig att uppnå. En bra förebild kan exempelvis stå som ett bevis för att svåra mål att fullt möjliga att uppnå, men också förmedla information och tekniker som underlättar din viktminskning. En bra förebild kan också finna där för att stötta och peppa dig när det känns tungt.

Att hitta sunda och balanserade motivatorer när du ska tappa i vikt kan underlätta processen och leda till positiva resultat. Personligen tycker jag inte om motivatorer som innebär att få “frossa i mat” eller liknande dumheter, eftersom detta inte är någon belöning, utan snarare ett straff och ett beteende som du ska lägga åt sidan. Man ska med andra ord inte belöna ett lyckat resultat med en “misslyckad” aktivitet. Ingen skulle till exempel komma på tanken att belöna en bankrånare som inte rånat banken på fler månader med att …ja, få tillåtelse att råna banken. Kanske inte världens bästa liknelse, men du förstår säkert vad jag menar.

En annan viktig faktor för lyckad viktminskning är att skapa miljöer och sammanhang som du kan verka i samtidigt som du känner dig trygg och väl till mods. Jag har träffat många människor som avskyr hela miljön på gymmet, som tycker att de känner sig “löjliga” och “ut-tittade” när de tränar, men som likväl
har som plan att “tvinga sig” till gymmet. Jag tycker inte att det är en bra idé. Idag finns det så mycket olika träningsformer och motionsalternativ att välja mellan, att du aldrig ska behöva motionera på ett sätt som känns i grunden otryggt. Hitta något som känns kul istället, och som passar din personlighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *